skip to Main Content

SIRE campagne: Kinderen in armoede

Kinderen in armoede

SIRE (Stichting Ideële Reclame) probeert door mediacampagnes maatschappelijke misstanden op de kaart te zetten en wil daarmee mensen wakker schudden, aanzetten tot nadenken en in beweging krijgen. Mediabureau STROOM werkt al jaren pro bono voor SIRE en daarnaast maakt Agency Lead Samantha Catsburg deel uit van het campagnebestuur. Mediabureau STROOM vindt het belangrijk een steentje bij te dragen aan de urgente onderwerpen die SIRE agendeert. Met maatschappelijke campagnes richt SIRE zich op heel Nederland, van publiek tot politiek.

Elk jaar een nieuw en actueel urgent thema

In 2021 werd de campagne Kinderen in armoede gevoerd: 1 op de 13 kinderen in ons land leeft in armoede. Dat zijn meer dan 250.000 kinderen. Zij lopen het risico sociaal uitgestoten te worden. We praten er liever niet over, het is een ongemakkelijke waarheid in ons welvarende land. SIRE wil dit veranderen door het collectieve bewustzijn te vergroten en het gesprek over kinderarmoede te stimuleren. De eerste stap richting een oplossing begint bij het bespreekbaar maken van het probleem. Van kringgesprekken op school tot in de media en de Tweede Kamer. Met de campagne wil SIRE dat kinderen en hun ouders de ruimte voelen over hun situatie te praten, zodat hun omgeving het probleem ziet en erkent. Er is qua creatief concept gekozen om kinderen het gesprek te laten openen. Er is ingezet op een massamedia- en netwerkstrategie om de campagne op alle relevante plaatsten te laten landen.

Doelgroep

Het brede Nederlandse publiek, politici van alle partijen.

Doelstelling

De Nederlandse samenleving bewustmaken van het bestaan en de omvang van kinderarmoede in Nederland. Daarnaast politici, ongeacht hun politieke kleur, bewustmaken van het feit dat er weinig aandacht is voor het probleem kinderarmoede en het gesprek hierover stimuleren.

Strategisch inzicht

Uit onderzoek blijkt dat kinderen geldgebrek niet het ergst vinden, maar de sociale uitsluiting. Door hun armoede horen ze er niet of minder bij. Kinderen raken bijna geruisloos sociaal geïsoleerd. Een eerste stap richting een oplossing, hoe moeilijk ook, is het bespreekbaar maken van het probleem. Wanneer er niet over wordt gepraat, wordt het niet gevoeld, niet begrepen, niet verspreid. Dus: ‘1 op de 13 kinderen in ons land leeft in armoede. Laten we het dáár eens over hebben.’

Campagne

De campagne startte met een tv-commercial. Gelijktijdig met de commercial hebben we online 3 videogesprekken gelanceerd waarin Anashya, Zakariyya en Romy – kinderen die daadwerkelijk in armoede leven- in gesprek gaan met mensen met wie ze niet eerder over armoede spraken. Deze helden zijn de gezichten van de campagne. Ze steken alle drie hun vinger op, want ze willen iets zeggen, iets vertellen. Zij zijn 1 van de 13 kinderen die in ons land in armoede leven.

SIRE campagne: Kinderen in armoede

Naast de gebruikelijke mediastrategie (een volledige 360 graden benadering) is er gekozen voor een netwerkstrategie. Waarbij diverse bedrijven (ABN AMRO, Lidl en PostNL) en publieke personen als Prinses Laurentien, het verschil maakten door de campagne mee te helpen dragen. Met Tijd voor Max is er een tv special gemaakt, waardoor er een uur lang exclusieve aandacht voor kinderarmoede was. Door diverse influencers zijn de echte verhalen van onze kinderen in armoede gedeeld. Middels persoonlijke contacten zijn politici aangesproken en geactiveerd. De kinderen uit de TVC zijn benaderd om mee te doen aan diverse tv-programma’s rondom dit onderwerp (Steenrijk, Straatarm/SBS6, Nog één week/NPO3, ‘Wat zou jij doen?’/NPO3, Mijn Pestverhaal/NPO3, Echt gebeurd/ZappDoc).

SIRE sprak voor het eerst in haar bestaan de politiek rechtstreeks aan. Niet alleen middels een persoonlijke benadering maar ook door politici in een dagbladadvertentie direct aan te spreken op hun verantwoordelijkheid.

SIRE campagne: Kinderen in armoede

Creatief onderscheidend

Er is besloten het juist niet over geldgebrek te hebben (zoals andere hulp organisaties voor kinderen), maar ons te richten op de consequentie van sociale uitsluiting als gevolg van kinderarmoede. Daarmee is veel aandacht gegenereerd. Daarnaast is het vertelperspectief gekanteld. We hebben kinderen zelf laten vertellen wat zij ervaren ‘in armoede’ en hen het gesprek laten starten met hun omgeving (leraren, familie en ervaringsdeskundigen). Verassend, omdat er vaak voor én over hen wordt gesproken. De genoemde netwerkstrategie: het activeren, aanhaken, participeren, meedenken en uitdragen van de campagne in samenwerking met vele partijen maakt deze campagne een zeer bijzonder project.

Campagne resultaten

De belangrijkste resultaten die een goed beeld geven van de brede opzet van deze campagne: 49% van de Nederlander is bekend met de campagne. 81% vindt de campagne duidelijk, 73% sympathiek, 48% vindt dat de campagne aanzet tot actie, 78% is geraakt door de campagne en 73% vindt de campagne opvallend. De waardering van de campagne is 7,6. 56% van de mensen geeft zelfs een 8 of hoger als waardering. Met dit cijfer is het een van de best beoordeelde campagnes van de afgelopen jaren.

88% vindt het belangrijk dat SIRE aandacht aan kinderarmoede besteedt. 88% vindt kinderarmoede een nieuw onderwerp waar nog niet of nauwelijks aandacht aan is besteed.

De lancering van de campagne heeft tot grote PR-exposure geleid. De grote (nieuws) media hebben er aandacht aan besteed: Nu.nl, Algemeen Dagblad, RTL Nieuws, NPO Radio 1, Hart van Nederland, NOS Jeugdjournaal, Trouw, Telegraaf, Linda.nl, Qmusic, Sky Radio, NPO3FM. Dit heeft geresulteerd in 166 nieuwsberichten bij de lancering van de campagne met een bereik van bijna 13 miljoen. Bronnen: Panel Wizard, Mediabureau STROOM, Monalyse

Mediabureau STROOM – Energie voor groei realiseerde deze campagne in nauwe samenwerking met SIRE, BORN05 en een enorme lijst mediapartners, uitgevers, influencers en zakelijke partners. Waarvoor nogmaals onze onmetelijke dank! Kijk voor meer informatie op sire.nl

Wil je meer informatie over Mediabureau STROOM, neem gerust contact met ons op via contact@stroom.com

Back To Top