skip to Main Content

Samen voor dementievriendelijk Nederland

Alzheimer Nederland en het Ministerie van Volksgezondheid Welzijn en Sport hebben de handen ineengeslagen om informatie te geven over dementie en de impact daarvan op onze samenleving. Dementie wordt een steeds belangrijker onderwerp in de maatschappij: er leven in Nederland naar schatting 290.000 mensen met dementie. Omdat we allemaal steeds ouder worden, stijgt dat aantal in 2040 waarschijnlijk naar ruim 500.000. Mensen leven gemiddeld acht jaar met dementie, waarvan de eerste zes jaar thuis. Het helpt als mensen dementie herkennen, en zo elkaar kunnen helpen. Idealiter moet iemand met dementie zo lang mogelijk mee kunnen blijven doen in onze maatschappij. Er worden daarom trainingen ‘Omgaan met dementie’ aangeboden. Hieronder een korte case-samenvatting van de campagne waarvoor STROOM de media-inzet en strategie heeft gerealiseerd.

Campagne doelstelling:

Nederland bewustmaken van de impact van dementie en signalen leren herkennen. Realiseer 55.000 registraties en 33.000 afgeronde trainingen per jaar.

Doelgroep:

Nederland 18+, focus op vrouwen 35+. Doelgroep analyse: hoge selectiviteit op hulpvaardigheid en/of maatschappelijke betrokkenheid.

Merkomschrijving:

Samen op weg naar een dementievriendelijke samenleving. In Nederland leven +/- 290.000 mensen met dementie. Door vergrijzing stijgt dit aantal in 2040 naar ruim 500.000. SDV staat voor bewustwording van de impact op de samenleving: hoe om te gaan met deze kwetsbare groep, zodat ze zo lang mogelijk mee kan doen in de samenleving.

Concept:

Dementie is dichterbij dan je denkt. Het moet vanzelfsprekend worden dat je mensen met dementie gewoon helpt. Daarom een consistent creatief concept met veel voorkomende signalen en hoe daarmee om te gaan. Door consequent gebruik te maken van beeld met hoofdpersoon Hans wordt sneller herkenning opgebouwd. Zienis1.nl activeert mensen de online training te doen.

Media- & Middelenstrategie:

Gekozen is voor een lange termijn, crossmediale strategie. De ervaring leert dat een campagne over meerdere mediumtypen beter onthouden en gewaardeerd wordt. De campagne had een focus op (gepercipieerde) continue aanwezigheid, zodat we voor een langere periode consistent en consequent in media aanwezig waren. We onderhouden awareness door de inzet van audiovisuele media. Verhoging van kennis door branded content met speciaal geselecteerde mediapartners. Het realiseren van conversies (afgeronde trainingen) werd aangestuurd door het always-on laten draaien van een digital performance-campagne.

Mediabureau STROOM – Energie voor groei

realiseerde deze campagne in samenwerking met Born05 / 5ive en Fullframe. Alle doelstellingen zijn ruimschoots behaald: een mooi resultaat!

Kijk voor meer informatie op samendementievriedenlijk.nl.

Wil je meer informatie over STROOM, neem gerust contact met ons op via contact@STROOM.com

 

 

Back To Top