skip to Main Content

Anta Flu: meer gebruiksmomenten voor een sterker merk

Anta Flu Keelpastilles verzorgen de keel en verfrissen de adem. Veel mensen kennen ze wel, de verfrissende snoepjes van Anta Flu. Zodra het griepseizoen begint en men last krijgt van de keel, worden ze massaal ingekocht. En daar ligt ook direct het probleem.. De koppeling tussen Anta Flu en  griep/keelpijn is heel sterk, maar Anta Flu is nog op veel meer momenten relevant. Denk hierbij aan een frisse adem na de lunch, voor een date, tijdens een festival, keelverzorging na te hard zingen.. Het laden van nieuwe gebruiksmomenten is één van de uitdagingen van Anta Flu.  

Een volgende uitdaging is de relatief oude kopers groep. De ‘jeugd’ van tegenwoordig kent het snoepje vooral van hun opa of oma. Echter, zelf kopen ze het niet of nauwelijks. Hoe kunnen we Anta Flu populairder maken onder jongere doelgroepen en hen stimuleren het snoepje te kopen?  

Samen met Anta Flu werken we al enkele jaren succesvol samen aan de volgende doelstellingen: 

  • Het laden van nieuwe gebruiksmomenten buiten het snoepseizoen 
  • Verkoop stimuleren onder jongere doelgroepen 

En met succes!  

Campagne 

Voor de campagne van Anta Flu zijn we op zoek gegaan naar kanalen waarmee we op een gerichte en kostenefficiënte manier de jongere doelgroep kunnen bereiken en waarmee we de verschillende gebruiksmomenten kunnen laden. 

In 2022 zochten we de samenwerking op met SLAM!, het grootste radiomerk in Nederland wat betreft bereik op Youtube, Instagram en TikTok, in de jongere doelgroep. Tijdens de campagne waren we zichtbaar rondom video content van diverse top DJ’s op YouTube. Op radio werden deze DJ sets gepromoot, mede mogelijk gemaakt door Anta Flu en ook via de social kanalen werden de sets gepromoot. De campagne werd aangevuld met reguliere spots, waarin diverse gebruiksmomenten werden benoemd.  

In 2023 zijn we voor groter bereik gegaan, door een samenwerking  aan te gaan met Qmusic, marktleider op radio in de doelgroep 20-49 jaar. Anta Flu is sponsor van Het Grootste Zomerfeest van Nederland, een festival dat via Qmusic wordt aangejaagd middels promo’s en diverse in-program momenten op radio waarbij kaarten worden weggegeven. Uiteraard wordt Anta Flu aan al deze momenten gekoppeld en is ook zichtbaar op de actiepagina online en in de app. Tot slot zal Anta Flu ook op het festival sampelen. Kortom, een zeer uitgebreide samenwerking waarbij we veel diverse kanalen inzetten waarmee we de doelgroep bereiken. 

Om zoveel mogelijk jongeren kennis te laten maken met Anta Flu, verzorgt Anta Flu deze zomer ook op andere festivals een frisse adem. Hiermee zorgen we voor zichtbaarheid van het product in de doelgroep, maar ook werkelijke kennismaking door te proeven.  

De gehele campagne van Anta Flu wordt ondersteunt door zichtbaarheid online middels online video, display en uiteraard kan ook social media niet missen in het mediaplan voor deze jongere doelgroep.  

Tot slot blijft zichtbaarheid dicht op het aankoopmoment zeer belangrijk, om spontane aankopen te stimuleren. Inzet van de digitale schermen in diverse supermarkten realiseren een laatste contactmoment. Hiermee worden alle boodschappers bereikt. 

Resultaten tot nu toe 

De focus op de jonge doelgroep de afgelopen jaren is tot op heden erg succesvol. In de laatste metingen was het percentage kopers in de jongere doelgroep met maar liefst 42% gestegen, van 6,4% naar 9,1%. Dit betreft nog wel veelal lichte kopers, maar is een goede eerste stap. Ook zien we een stijging in het percentage kopers in de groep huishoudens met kinderen van 33,9% naar 35,8%. Ook het percentage bestedingen stijgt gestaag in deze doelgroep.   

Daarnaast zien we ook een stijging in aankoop van het product buiten de winterperiode om, wat ook laat zien dat men kiest voor andere gebruiksmomenten dan enkel bij griep/keelpijn.  

Mooie resultaten, maar nog steeds voldoende ruimte voor verbetering. Komend jaar gaan we dan ook verder met de twee gestelde doelstellingen.  

Hoe zien we de toekomst? 

Het logo van ANTA flu en dan specifiek ‘flu’ wordt gezien als een gezondheidsclaim. Dit is niet meer toegestaan. Doel is om in 2024 op alle verpakkingen alleen ANTA te hebben. In communicatie zal vanaf nu ook over ANTA gesproken worden i.p.v. ANTA flu. 

Komend jaar zal er vanwege de ‘naamswijziging’ geen radio worden ingezet, omdat enkel het noemen van ANTA voor onvoldoende herkenning zal zorgen. We zullen in 2024 meer de focus leggen op visuele media, omdat de verpakking nauwelijks gewijzigd is en zeer herkenbaar is. Verder zullen we huidige doelstellingen voortzetten; verder verjongen en het blijven laden van gebruiksmomenten buiten het griepseizoen.  

We blijven op zoek naar ‘nieuwe’ kanalen om de jonge doelgroep te bereiken, waarbij social media een grote rol zal blijven spelen. Ook sampling op relevante locaties zoals festivals zullen een belangrijk onderdeel van de strategie blijven, om kennismaking met het product te realiseren. 

Back To Top