skip to Main Content

Alliander: De energie transitie is onmogelijk. Zonder jou.’

Doelstelling

Awareness campagne met als doel een voorkeurspositie voor Alliander te creëren als werkgever, en daarmee de verwachte forse toenames in vacatures te kunnen vervullen.

Doelgroep

De brede doelgroep bestaat uit mannen en vrouwen tussen de 18 en 55 jaar. Het ‘jongere’ gedeelte van de doelgroep valt tussen de 18 en 35 jaar.

Merkomschrijving

Onbekend maakt onbemind. De doelgroep zal Alliander eerst moeten leren kennen en ook een positieve associatie bij het merk moeten hebben voordat zij het overwegen om te solliciteren. Byron Sharp omschrijft dit dillema als de Double Jeopardy Law. De relatief kleinere merken zijn minder bekend, hebben minder klanten en zijn ook nog eens minder loyaal. Alliander moet haar bekendheid dus eerst binnen de doelgroep dus vergroten, voordat zij überhaupt overwogen zal worden.

 

 

Concept

We vergroten de bekendheid van Alliander bij het grote publiek door hen uit te dagen. 11 miljoen huizen van het aardgas af, 9 miljoen auto’s aan de laadpaal, de industrie CO²-neutraal maken. Allemaal onmogelijk. Zonder jou. Want de vacatures bij Alliander dienen vervult te worden. Dit concept is in samenwerking met creatief bureau Kaliber en digital bureau Positive tot stand gekomen.

Media- & middelenstrategie

Uitgangspunt is “Target the market”. Groei komt (ook) door het bereiken van non- en light users, en dus is een doelgroepverbreding gewenst. De mediamix is afgestemd op het bewerkstelligen van een breed, massa mediaal bereik. Middels o.a. radio en snelwegmasten bereiken we het brede publiek

zowel binnen als buiten het verzorgingsgebied. In een voornamelijk op mannen georiënteerde sector is het juist belangrijk dat we ook de vrouwelijke doelgroep bereiken. Deze doelgroep hebben we o.a. benaderd door een unieke samenwerking met het platform van Chantal Janzen, &C, aan te gaan. Want arbeidsmarktcommunicatie via deze titels is in eerste instantie geen heel logische keus maar daarom door het onderwerp extra opvallend. De behoefte van de doelgroep is leidend en gaat voor een traditionele segmentatie.

Kijkend naar de toekomstige generaties, die de energietransitie verder in goede banen moeten leiden, zijn we ook actief onder de studenten van nu. Mede door zichtbaar te zijn binnen de studentenhuizen benaderen we een hele nieuwe groep van potentiële trainees.

Resultaten

De campagne effectmeting, uitgevoerd door Markteffect, laat significante verschillen zien in naams- en inhoudelijke bekendheid, plus een imago uplift bij de doelgroep die met de campagne in aanraking is geweest.

Ook onder de doelgroep heeft de campagne een positief effect. Zo is het zoekgedrag naar Alliander aanzienlijk toegenomen. De signalen vanuit Alliander’s recruitment afdeling over de flinke toename in sollicitaties zijn natuurlijk positief.

De overall positieve terugkoppeling die de campagne krijgt is ontzettend mooi om te zien: zowel intern als extern. Interne stakeholders reageren goed op campagne. Men is positief over wat deze beweging in gang zet.

De eerste stap is gezet, op naar de volgnde fase in dit mooie project.

Credits

Mediabureau STROOM

Reclamebureau Kaliber Interactive

Marktonderzoek- bureau Candid Research & Insights / Markteffect

 

Back To Top