skip to Main Content
Nationaal Luisteronderzoek 2023: Next Step In Crossmediale Inzichten

Nationaal Luisteronderzoek 2023: Next step in crossmediale inzichten

2023: een nieuw jaar vol interessante ontwikkelingen! Media staat nooit stil, en in 2023 zéker niet.
1 januari 2023 is namelijk het nieuwe Nationaal Luisteronderzoek van start gegaan, en dat is verre van saai.
Er is al veel over geschreven maar wat is nou een must om te onthouden? En wat zijn voor jou als klant de voor- en nadelen? STROOM neemt je kort mee in deze ontwikkeling.

Allereerst een korte flashback naar 2012. Het jaar waarin Stichting Nederlands Luister Onderzoek (NLO) is opgericht vanuit de wens om een maatstaf voor media-aanbieders en afnemers neer te zetten. Onderzoek naar luistercijfers is sinds die tijd uitgevoerd door GFK middels radiologs, een mix van zowel papieren als online dagboeken.

Oud vs Nieuw NLO
Vanaf nu wordt het luistergedrag van de Nederlandse bevolking in kaart gebracht met behulp van een app, een die meeluistert en meet, ontwikkeld door Ipsos, een onafhankelijk onderzoeksbureau. Het Nationale Luisteronderzoek wordt dankzij deze app in rap tempo dieper de 21e eeuw ingetrokken. De app registreert namelijk automatisch, op een elektronische, passieve manier welke zender ‘aan’ staat. Iets wat voorheen handmatig en actief werd gerapporteerd via een dagboekmethode door de geselecteerde respondenten.

2 belangrijkste voordelen
Elke verandering gaat gepaard met voor-en nadelen. Zo uiteraard ook bij deze nieuwe variant van het luisteronderzoek. Een ontwikkeling die wij als mediabureau alleen maar toejuichen en wel om de volgende redenen:

  • Snellere rapportage luistercijfers
    Dankzij de 2-maandelijkse rapportages lieten de oude luistercijfers nog weleens op zich wachten. Als gevolg werden campagneresultaten (ver) na afloop van de campagne gedeeld. Zonder de mogelijkheid om nog ergens invloed op uit te oefenen.

    De nieuwe luistercijfers worden wekelijks gerapporteerd. Hierdoor wordt het mogelijk om radio-inzet tussentijds bij te sturen en te optimaliseren. Door de nieuwe meetmethode worden de inzichten ook uitgebreider en gedetailleerder waardoor er nóg betere keuzes voor toekomstige campagne kunnen worden gemaakt.
     
  • Meer (Crossmediale) inzichten
    Maar er is meer. De inzichten stoppen namelijk niet bij het meten van de betreffende zender. Dankzij de beschikbare technieken kan er ook worden vastgesteld via welk platform (FM/DAB+/Internet) er wordt geluisterd. En het wordt nóg beter: de meetoptie is breed inzetbaar voor uiteenlopende mediakanalen naast audio. Ook Tv/Video, online en verplaatsingsgedrag (denk aan Out of Home reclame) kan worden doorgemeten. Een crossmediale rapportage van media-inzet komt hierdoor steeds dichterbij.

Nieuwe data = wennen
De grootste verandering waar je als adverteerder tegenaan loopt, komt voort uit deze uitgebreide en gedetailleerdere metingen. Alleen al het feit dat er nu per minuut gemeten wordt in plaats van elk kwartier zal een ander beeld geven van het luistergedrag van de consument. In basis is het luistergedrag natuurlijk niet veranderd, het wordt enkel anders gemeten. Eenzelfde campagne heeft nog steeds dezelfde impact als voorheen. Er rollen alleen andere cijfers uit. Cijfers die niet 1-op-1 te vergelijken zijn met voorgaande campagnes.

Hulp bij de overgang van oud naar nieuw
Om de nieuwe luistercijfers te kunnen vergelijken met de oude luistercijfers wordt er een zogenaamde transitie-index vastgesteld. Deze index toont de verhouding tussen de oude en nieuwe meetresultaten als handvat om de nieuwe luistercijfers te kunnen duiden.

Wil je hier meer over weten of heb je specifieke vragen?
Schroom niet en neem contact op via contact@stroom.com.
We helpen je graag verder, natuurlijk ook als je (nog) geen klant bent. 

NLO

Back To Top