skip to Main Content
Facebook Geeft 100% Inzicht In Je Customer Journey

Facebook geeft 100% inzicht in je customer journey

Het mooie aan online campagnes is dat alles te meten is van bereik en clicks tot conversies. Het blijft echter een uitdaging om over verschillende online media heen inzicht te krijgen in de customer journey. Maar er is verandering op komst. Wij werden onlangs bijgepraat door Facebook over de mogelijkheden om met hun attribution tool de data uit verschillende systemen te combineren.

Single source of truth

Het meten van de resultaten van cross channel campagnes is vaak onmogelijk. Door de inzet van verschillende systemen en platformen zoals Facebook, Google, premium kanalen of programmatic, is het lastig om data te combineren om tot eenduidige en bruikbare inzichten te komen. Hierdoor blijven belangrijke vragen als: ’Hoeveel contacten waren er nodig om tot een conversie te komen?’ en ‘Welke middelen speelden een rol in de customer journey?’ vaak nog onbeantwoord. Je weet hierdoor niet in welke mate middelen bijdragen aan een conversie en dat maakt het bijna onmogelijk om je budget optimaal te investeren in de best presterende kanalen. Met het juist gebruiken van een attribution tool lijkt dit dichterbij dan ooit.

Wat is hiervan de impact?

De belangrijkste vraag is welke impact de verschillende media hebben op conversies. Het inzicht in deze customer journey wordt echter op verschillende manieren beperkt, waardoor het beantwoorden van deze vraag lastig is. Allereerst vertelt geen enkel systeem het hele verhaal, omdat data van verschillende platformen niet gecombineerd kunnen worden. In Facebook meet je alleen het effect van Facebook. In Google Analytics zie je wel de resultaten van al je online media inzet, maar dat zijn alleen resultaten die voortkomen uit een click. Je hebt dan geen inzicht in alle contacten die daarvoor nodig zijn geweest. Hoewel ze wellicht wel een rol in het aankoopproces hebben gespeeld.

Je hebt dus geen inzicht in hoeveel mensen je advertenties wel gezien hebben, maar nooit geclickt hebben en toch jouw product hebben gekocht. Het is niet onwaarschijnlijk dat ze alleen al door het zien van de advertentie beïnvloed zijn. Aangezien conversies meestal worden toegeschreven aan het kanaal dat de laatste click heeft gerealiseerd, geeft dit geen beeld van de impact van de mid/lower funnel. Deze traditionele manier van meten mist 40% van de contacten en daardoor is het beeld van de impact van een campagne op conversies beperkt.

Er zijn al wel systemen waarin zowel post-view als post-click conversies inzichtelijk te maken zijn, maar dan gaat het alleen om betaalde media inzet. Dit is over het algemeen niet cross-device en hierin missen de impressies van Facebook, omdat Facebook geen data deelt met andere meetsystemen.

De oplossing

Een attribution tool combineert impressie-, click- en conversiedata uit verschillende systemen. Hierdoor kun je cross-channel en cross-device alle mediacontacten (touch points) van de customer journey inzichtelijk maken. In plaats van alleen aan de laatste interactie voor de aankoop alle waarde van een conversie toe te schrijven, kun je met attributie aan alle touch points een waarde toekennen.

Dit toekennen van de waarde die touch points bijdragen aan een conversie kan op verschillende manieren. Allereerst kun je kiezen voor gelijkmatige toeschrijving waarbij alle touch points even veel waarde wordt toegekend. Een tweede optie is tijd afhankelijk waarbij touch points dichter bij de conversie meer waarde krijgen dan touch points aan het begin van de customer journey.

Verschillende partijen bieden dit soort tools al aan. Maar nu tech-reus Facebook hiervoor zijn eigen (gratis) tool heeft ontwikkeld, wordt het gebruik laagdrempeliger. Facebook bezit namelijk al 50% van de campagne data, aangezien Facebook en Instagram in vrijwel elke campagne wordt ingezet. Dit is data die ze nooit met externe partijen wilden delen en nu willen zij alle data combineren om een single source of truth te vormen. De vraag is dan natuurlijk wel in hoeverre andere partijen bereid zijn hun data te delen met Facebook.

Een ander voordeel is dat Facebook attribution conversies binnen een tijdsbestek van 90 dagen kan bijhouden, terwijl losse ad management systemen een maximale tijd aanhouden van 28 dagen.

Waarom is een attribution tool handig?

Op het moment dat je inzicht hebt in de mate waarin verschillende media bijdragen aan conversies, kun je deze informatie gebruiken om budget zo efficiënt mogelijk in te zetten en effectievere campagnes te voeren, zodat je uiteindelijk met hetzelfde budget meer resultaten kan realiseren. Bij Stroom helpen we hier graag bij.

Back To Top