skip to Main Content
Gaming In Opkomst Onder Jonge Kinderen

Gaming in opkomst onder jonge kinderen

Het is alweer bijna 2,5 jaar geleden dat we er bij Stroom achter kwamen dat we toch wel heel veel adverteerders hebben die zich op de speelgoedmarkt of kids markt richten en dat er juist voor deze specifieke groep adverteerders eigenlijk weinig inzichten beschikbaar zijn als het gaat om deze jonge doelgroep. Zodoende ontstond het lumineuze idee om de ‘Kids Monitor‘ in het leven te roepen, waarin we inzoomen op het (online) mediagedrag en de vrijetijdsbesteding van jonge kinderen in de leeftijd van 3 tot 9 jaar.

De 2e editie van de Kids Monitor

In december 2018, precies twee jaar later, hebben we het onderzoek voor de tweede keer uitgevoerd. Het grote voordeel van deze nieuwe editie is dat hiermee een goede vergelijking in de tijd mogelijk wordt. Hierdoor ontstaan unieke inzichten in de veranderende rol van media in het leven van jonge kids. Dit maakt dat de Kids Monitor uitermate relevant is voor alle adverteerders die zich begeven op de speelgoedmarkt.

Belangrijkste inzichten

Indien we inzoomen op de dagbesteding van kids zien we dat het kijken naar AV content (bijvoorbeeld Netflix, tv of YouTube) piekt op het moment dat ouder/verzorger ‘s ochtends én ’s avonds in de keuken staat om het eten te bereiden. Ook tijdens het ontbijt en het avondeten hebben de televisie en de tablet hun plekje echter aan tafel veroverd. Televisie en YouTube zijn momenteel in the lead als het gaat om videoplatformen, maar worden op de voet gevolgd door Netflix. Hieruit blijkt dat vooral de televisie een sociaal medium te zijn, waardoor het uitermate geschikt is om meerdere doelgroepen, bijvoorbeeld ouders én kinderen, tegelijkertijd te bereiken.

Naast video’s kijken wordt er weer gelezen

Verder is opvallend om te zien dat alle discussie in de media, waarin moderne ouders nog wel eens wordt verweten dat zij hun kinderen graag zoethouden met behulp van de tablet of smartphone, ertoe lijkt te hebben geleid dat kids weer vaker zijn gaan lezen. Althans, voor het slapen gaan. Zo is er ten opzichte van 2016 een opmerkelijke stijging te constateren voor wat betreft het lezen in bed.

‘Gaming’ is bezig aan een opmars

Indien we kijken naar het grootste platform voor online video, YouTube, valt op dat de verschillen tussen jongens en meisjes immens is. Zo lijken jonge meiden het vloggen al veel eerder te ontdekken, terwijl jongens meer naar gaming filmpjes kijken. Vlogs als DE BELLINGA’S en KOETLIFE zijn opvallend populair onder deze jonge doelgroep.

Een ander opvallend resultaat is dat gaming ook onder jonge kids sterk in opkomst is. De toename is zelfs zo groot, dat we kunnen veronderstellen dat online video meer en meer onder druk zal komen te staan.

Stroom gebruikt de nieuwste onderzoekstechnieken

Voor de Kids Monitor zijn ruim 500 kids van 3 tot 9 jaar online geïnterviewd, samen met hun ouders. Dit is gedaan met een unieke, volledig gegamificeerde vragenlijst, waardoor we veel gemakkelijker de aandacht van de kids konden vasthouden. Dit had als voordeel dat we het aantal tussentijdse afhakers tot een absoluut minimum hebben kunnen beperken.

Het onderzoek omvat uiteraard nog veel meer interessante inzichten en ontwikkelingen die we hier niet allemaal hebben kunnen schetsen. De nieuwe editie van de Kids Monitor heeft voor het eerst het levenslicht gezien in februari op de Spielwarenmesse in Nürnberg. We zijn er uiteraard ontzettend trots op dat we deze inzichten kunnen delen met onze adverteerders, zodat we hen kunnen helpen om de kids markt beter te begrijpen. Deze inzichten worden door onze adverteerders als een zeer welkome aanvulling op reeds voor hen beschikbare marketingdata gezien, waarmee we een goede basis kunnen leggen voor onze mediastrategieën.

Wil je meer weten over het onderzoek? Neem dan contact op met Rutger Mackenbach of Remco de Stigter. Zij brengen je graag op de hoogte van de laatste ontwikkelingen rondom de Kids Monitor 2018.

Back To Top