skip to Main Content
E-privacy In 2019 Nog Belangrijker Dan AVG

E-privacy in 2019 nog belangrijker dan AVG

AVG & E-privacy: hier moet je op letten!

Nu men denkt AVG overleefd te hebben, staat de volgend aanscherping alweer voor de deur: De e-privacy wetgeving die 2019 ingaat.

Waar AVG eigenlijk alleen ging over wat wel en niet mag (zonder toestemming cookies plaatsen) en er ruimte bleef voor interpretatie over hoe je dat moet doen, beschrijft deze wet heel duidelijk welke praktijken straks verleden tijd zijn. Tijd om je hierop voor te bereiden, zodat je online campagnes AVG en E-privacy proof kunnen blijven verlopen.

Keuzevrijheid

De belangrijkste reden voor het invoeren van de AVG is om consumenten meer controle over hun gegevens te geven én hen keuzevrijheid te bieden. Dit geldt ook voor cookies, mensen moeten kunnen kiezen om verschillende type cookies (functionele, statistische, marketing) wel of niet te accepteren. In je cookie-statement moet je aangeven welke data je verzamelt, wat je daarmee doet en waarom. Deze tekst moet in begrijpelijke taal geschreven worden en met zo min mogelijk juridische termen, zodat iedereen deze kan begrijpen. Als mensen cookies niet accepteren, mag dat geen belemmering zijn voor het gebruik van de website.

Opt-out by default

Daarnaast moet deze toestemming expliciet verkregen worden door het zetten van een vinkje. De zin: ‘je gaat akkoord met het plaatsen van cookies door de website te gebruiken’ die je nu nog vaak in cookiemeldingen ziet, mag dan niet meer.

Daarnaast moet je als bedrijf kunnen bewijzen dat iemand toestemming heeft gegeven én moeten consumenten de mogelijkheid hebben om hun toestemming op elk moment weer in te trekken of te wijzigen. Dit is te regelen door middel van een consent manager. Een tool waarin deze toestemming en wijzigingen geregistreerd worden. Als je het helemaal goed wilt doen moeten de vinkjes by default uitgevinkt zijn.

Nieuw bij de e-privacy wetgeving is dat deze toestemming elke 6 maanden opnieuw moet worden verkregen.

Einde van gepersonaliseerde campagnes en retargeting?

Om de toestemming expliciet te verkrijgen ontkom je niet aan pop-ups, maar aangezien ze de gebruikerservaring verstoren kiest de consument vaak in een reflex voor de snelste optie om ervan af te zijn. Verwacht wordt dat 90% 3rd party cookies zal blokkeren. Daarnaast blijkt uit het recent uitgevoerde onderzoek Trends in Customer Trust van Salesforce dat bijna 60% van de consumenten gelooft dat hun persoonlijke informatie mogelijk op straat komt door een datalek. En dat 54% van de respondenten niet gelooft dat organisaties het beste met ze voor hebben. Dit leidt ertoe dat men niet zo snel meer marketingcookies zal accepteren. Op termijn verlies je als bedrijf dan steeds meer traffic en uiteindelijk omzet.

Consent marketing, het verkrijgen van toestemming, wordt dus belangrijker dan ooit. Want wij geloven dat er dan wel degelijk toekomst is voor data gedreven campagnes. In onze volgende blog zullen we dieper ingaan op wat je zou kunnen doen om die toestemming te verkrijgen. Wil je hulp en advies bij het AVG-proof voeren van online campagnes, neem dan contact op met onze specialisten.

Nog even de AVG checklist

1)      Men moet kunnen kiezen tussen/voor verschillende type cookies.

1)      Expliciete toestemming.

2)      Duidelijk maken wat je doet en waarom

3)      Geen beperkingen opleggen aan het gebruik van de website als mensen cookies niet accepteren.

4)      Bewijs van toestemming kunnen overleggen.

5)      Opt-out mogelijkheid bieden. Consent management. Hierin moet je alle data opnemen ook offline. Als je het helemaal goed wil doen moeten        vinkjes/schuifjes uit staan.

6)      Elke 6 maanden opnieuw toestemming vragen.

Back To Top